Tag: đánh giá khoá học Ghi chép thông minh – Thuộc bài tại lớp

Con đã thay đổi như thế nào sau khóa học “Ghi chép thông minh – Thuộc bài tại lớp”? Đánh giá Khoá học

đánh giá Ghi chép thông minh – Thuộc bài tại lớp

Khóa học “Ghi chép thông minh – Thuộc bài tại lớp” có thực sự tốt và hiệu quả không? Một trong những điều quan trọng nhất tác động đến thành tích, kết quả học tập và kiểm tra của trẻ là khả năng ghi nhớ và tư duy. Tuy nhiên, não bộ là một bộ máy phức tạp, chỉ khi được kích…